15. 11. 2021

I. SVETOVÁ VOJNA. Ôsmi Račania neuvedení na Pomníku.

Vo Vojenskom historickom archíve Praha sme objavili ďalších 8 Račanov, ktorí sa nevrátili z bojísk I. svetovej vojny.
Dňa 11.11. si každoročne pripomíname výročie ukončenia I. svetovej vojny. Tento rok si tak pripomíname už 103 rokov od skončenia tohto do tej doby najväčšieho konfliktu v ľudských dejinách.
Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) začal v roku 2021 pracovať na kompletnom zozname Račanov, ktorí zahynuli počas vojnových konfliktov a služby v armáde v rokoch 1914 – 1993 s cieľom zhromaždiť čo najviac informácií o našich padlých spoluobčanoch. Bolo málo známym faktom (aj keď sa z času na čas takéto informácie vyskytli), že existujúce zoznamy padlých Račanov nie sú kompletné.
Foto: Rakúsko-uhorskí vojaci stavajú počas gorlickej ofenzívy most cez dnešnú hraničnú rieku Dunajec.
Most bol podľa zápisu na rube fotografie vybudovaný za 2 hodiny.
Začiatok mája 1915. (Zdroj: Archív ZVV)

30. 9. 2021

Futbalista Jozef Thurzo padol na ďalekom Kaukaze

Z čriepkov minulosti poskladaný príbeh račianskeho futbalistu, športového nadšenca a vojaka, ktorý padol počas druhej svetovej vojny na ďalekom Kaukaze.
Jozef Thurzo sa narodil 25.08.1913 v Turčianskom Svätom Martine do rodiny pochádzajúcej z neďalekých Vrútok.
Futbal, stolný tenis
Nie je zrejmé, kedy sa rodina presťahovala do Račištorfu. Avšak už v sezóne 1928/1929, kedy ŠK Račištorf hral Majstrovstvá Západoslovenskej župy a bol nasadený do majstrovskej súťaže Slovenského futbalového zväzu, sa Jozef Thurzo spomína ako hráč prvého družstva. Ako je uvedené, družstvo ŠK Račištorf vtedy tvorili: Vojtech Polakovič, Štefan Beneš, František Kovačovič, Štefan Korček, Ján Tietz, Vojtech Ivičič, Viliam Lopašovský, František Hauskrecht, Gustáv Dóza, Gašpar Salay a Jozef Thurzo. Pozornosť si určite zaslúži fakt, že v tejto sezóne mal ešte len 15 rokov. Fotografia na table ŠK Račištorf z rokov 1925-1935 prezrádza, že za ŠK Račištorf hral aj v ďalších rokoch, a to pravdepodobne až do roku 1935. Vtedy sa spomína ešte v inej súvislosti, a to ako jeden zo zakladateľov stolného tenisu v Rači (Edo Brychta, bratia Stejskalovci, Podešva, Krušpán a Jozef Thurzo) v roku 1935. V tomto roku sa začal hrať v bývalom hostinci Raj na dnešnej Detvianskej ulici. Následne narukoval ako 22-ročný do Československej armády, a to 01.10.1935.
1. Jozef Thurzo, futbalista ŠK Račištorf
Zdroj: Tablo ŠK Račištorf 1925 – 1935

18. 7. 2021

VOJENSKO-HISTORICKÉ MÚZEUM ZVV V RAČI

Prvá prehliadka modernizovanej Pamätnej siene ZVV
 
Dňa 30. júna 2021 sa pri príležitosti 145. výročia založenia spolku vyslúžilých vojakov a pri príležitosti ukončenia modernizácie Pamätnej siene ZVV uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michala Drotována, zástupcu starostu Ing. Róberta Pajdlhausera, predsedníčky kultúrnej komisie miestneho zastupiteľstva Mgr. Moniky Luknárovej, predsedníčky Račianskeho muzeálneho spolku PhDr. Jany Maníkovej a členov Račianskeho muzeálneho spolku, otvorenie expozície vojensko-historického múzea – Pamätnej siene Zväzu vyslúžilých vojakov spojené s prvou prehliadkou Pamätnej siene ZVV po jej modernizácii.

26. 5. 2021

UNIKÁTNA UNIFORMA veterána c. k. armády

V roku 2021 si Zväz vyslúžilých vojakov pripomína 145. výročie svojho vzniku v roku 1876. Toto významné výročie sa členovia ZVV rozhodli uctiť si nielen modernizáciou, ale aj rozšírením a doplnením vojensko-historickej expozície Pamätnej siene ZVV v Rači. V tejto súvislosti sme sa pri rozšírení a doplnení expozície zamerali práve na obdobie zakladateľov spolku – veteránov prusko-rakúskej vojny a obdobie konca 19. storočia.

5. 5. 2021

Cyklospomienka na generála M. R. Štefánika.

Prvý ročník.
Dňa 04.05.2021 usporiadali členovia MO č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR prvý ročník spomienkovej akcie – cyklospomienka na generála Štefánika, ktorou si pripomenuli 102. výročie jeho tragickej smrti.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu mala spomienka charakter individuálnej cyklotúry so začiatkom v Mestskej časti Bratislava – Rača a pokračovala ďalej k Mohyle generála Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Pri nej bol položený veniec na znak pamiatky a úcty ku generálovi Štefánikovi.

1. 5. 2021

PADLÍ RAČANIA. Obdobie po roku 1945.

Prosba o pomoc.
 
Vážení priatelia, spoluobčania,
vojenské udalosti v našej mestskej časti pripomínajú viaceré pamätníky. Viacerí spoznávame na týchto pamätníkoch mená svojich príbuzných, otcov, starých otcov a ľudí, o ktorých sme počuli z rozprávania.
Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov MO č. 11 Rača začali z podnetu viacerých členov a z úcty k našim padlým spoluobčanom v priebehu roku 2020 zostavovať úplný zoznam Račanov, ktorí padli počas vojnových konfliktov alebo zahynuli počas výkonu služby v armáde, od roku 1914 do roku 1993.

15. 4. 2021

Príbeh dvoch prilieb.

V začiatkoch prvej svetovej vojny, v rokoch 1914 – 1915, východný front posunul až na územie dnešného východného Slovenska a sever stredného Slovenska (v tom čase Uhorska). Vojenské velenie rakúsko-uhorskej armády si uvedomilo, že v prípade hlbšieho prieniku ruskej armády do vnútra územia Rakúsko-Uhorska by mohla byť ohrozená aj Viedeň ako hlavné mesto monarchie. Bratislava (v tom čase Preßburg) a jej okolie mala pre svoju polohu na úpätí Malých Karpát v dotyku s Dunajom a v blízkosti Viedne významnú strategickú polohu vo vtedajších armádnych plánoch.

5. 4. 2021

Výročie oslobodenia Rače. Položenie venca.

Dňa 03.04.2021 si členovia Miestnej odbočky č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR pripomenuli 76. výročie oslobodenia Rače položením venca pri pomníku padlých sovietskych vojakov v Rači.
 
Priestor Rače a východného okraja Bratislavy predstavoval pre Červenú armádu nástupný priestor pre vstup do Bratislavy v smere z východu (druhým nástupným priestorom bol južný okraj dnešnej Bratislavy – Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Prievoz, do bojov o Bratislavu sa zapojila aj sovietska Dunajská vojenská riečna flotila).
 

30. 3. 2021

HASIČSKÁ ZBROJNICA. Múzeum s expozíciou výnimočnej hodnoty.

Vážení zástupcovia Mestskej časti Bratislava – Rača,
 
obraciam sa na Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) eviduje opätovné útoky a šírenie nepravdivých a pravdu manipulujúcich informácií šírených p. OIenočinovou v snahe získať priestory, ktoré od roku 2019 na vlastné náklady opravuje a modernizuje Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR.
 

24. 3. 2021

INFORMÁCIE O RAČANOCH, ktorí zahynuli počas služby v armáde

Ak vlastníte zvyšky vojenských rovnošiat a výstroje, venujte ich prosím nášmu a vášmu múzeu – Pamätnej sieni Zväzu vyslúžilých vojakov na Detvianskej ulici 12.
 
Vážení spoluobčania, priatelia,
 
rok 2021 je pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) rokom so zvláštnym výročím – oslavujeme naše nepretržité 145. ročné pôsobenie na území Rače a Bratislavy, ktoré datujeme až do roku 1876. Pri tejto významnej príležitosti pracujú naši členovia na modernizácii vojensko-historickej expozície v Pamätnej sieni ZVV na Detvianskej ulici 12. V priebehu modernizácie pribudla vďaka našim členom široká škála exponátov z obdobia ČSĽA, ale aj artefaktov z obdobia druhej svetovej vojny pochádzajúcich z územia Rače. Rozšírila sa aj expozícia artefaktov z obdobia rokov 1876 – 1918. Veľkú radosť nám taktiež urobila replika spartskej výzbroje kráľa Leonidasa zo známej bitky 300 spartských bojovníkov s Peržanmi pri Termopylách v roku 480 pred n. l..