18. 7. 2021

VOJENSKO-HISTORICKÉ MÚZEUM ZVV V RAČI

Prvá prehliadka modernizovanej Pamätnej siene ZVV
 
Dňa 30. júna 2021 sa pri príležitosti 145. výročia založenia spolku vyslúžilých vojakov a pri príležitosti ukončenia modernizácie Pamätnej siene ZVV uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michala Drotována, zástupcu starostu Ing. Róberta Pajdlhausera, predsedníčky kultúrnej komisie miestneho zastupiteľstva Mgr. Moniky Luknárovej, predsedníčky Račianskeho muzeálneho spolku PhDr. Jany Maníkovej a členov Račianskeho muzeálneho spolku, otvorenie expozície vojensko-historického múzea – Pamätnej siene Zväzu vyslúžilých vojakov spojené s prvou prehliadkou Pamätnej siene ZVV po jej modernizácii.