30. 9. 2021

Futbalista Jozef Thurzo padol na ďalekom Kaukaze

Z čriepkov minulosti poskladaný príbeh račianskeho futbalistu, športového nadšenca a vojaka, ktorý padol počas druhej svetovej vojny na ďalekom Kaukaze.
Jozef Thurzo sa narodil 25.08.1913 v Turčianskom Svätom Martine do rodiny pochádzajúcej z neďalekých Vrútok.
Futbal, stolný tenis
Nie je zrejmé, kedy sa rodina presťahovala do Račištorfu. Avšak už v sezóne 1928/1929, kedy ŠK Račištorf hral Majstrovstvá Západoslovenskej župy a bol nasadený do majstrovskej súťaže Slovenského futbalového zväzu, sa Jozef Thurzo spomína ako hráč prvého družstva. Ako je uvedené, družstvo ŠK Račištorf vtedy tvorili: Vojtech Polakovič, Štefan Beneš, František Kovačovič, Štefan Korček, Ján Tietz, Vojtech Ivičič, Viliam Lopašovský, František Hauskrecht, Gustáv Dóza, Gašpar Salay a Jozef Thurzo. Pozornosť si určite zaslúži fakt, že v tejto sezóne mal ešte len 15 rokov. Fotografia na table ŠK Račištorf z rokov 1925-1935 prezrádza, že za ŠK Račištorf hral aj v ďalších rokoch, a to pravdepodobne až do roku 1935. Vtedy sa spomína ešte v inej súvislosti, a to ako jeden zo zakladateľov stolného tenisu v Rači (Edo Brychta, bratia Stejskalovci, Podešva, Krušpán a Jozef Thurzo) v roku 1935. V tomto roku sa začal hrať v bývalom hostinci Raj na dnešnej Detvianskej ulici. Následne narukoval ako 22-ročný do Československej armády, a to 01.10.1935.
1. Jozef Thurzo, futbalista ŠK Račištorf
Zdroj: Tablo ŠK Račištorf 1925 – 1935
Ako vojak
Prvý rok prezenčnej služby od 01.10.1935 do 29.09.1936 slúžil v pešom pluku 17 so sídlom v Trenčíne a druhý rok od 30.09.1936 do 19.09.1937 v pešom pluku 41 „Dr. Edvarda Beneše“ v Žiline. Po návrate do civilného života pracoval ako štátny úradník. Ako vojak v zálohe bol opätovne povolaný v čase tzv. malej, resp. májovej mobilizácie, a to v dňoch od 22.05.1938 do 15.06.1938. Následne v období mníchovskej krízy bol povolaný na mimoriadne cvičenie v zbrani od 18.09.1938 do 23.09.1938, kedy bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. V činnej službe v dôsledku mobilizácie bol od 24.09.1938 až do 13.12.1938, kedy bol prepustený do zálohy už ako dôstojník – podporučík pechoty v zálohe. Kmeňový list Vojenského archívu týmto končí a ďalšie podrobnosti o jeho vojenskej službe neprezrádza. Rozhodujúce udalosti jeho vojenského života pritom prišli až o dva a pol roka neskôr.
Kaukaz
V júni 1941 vypukla vojna medzi Nemeckom a ZSSR. Dňa 22. júna 1941 vydal minister národnej obrany Ferdinand Čatloš rozkaz o vytvorení Rýchlej skupiny z vojakov Slovenskej armády. Rýchla skupina bola už 7. júna 1941 reorganizovaná na Rýchlu brigádu a 22. augusta 1941 na Rýchlu divíziu. Táto postupovala v nasledujúcom období (1941-1942) územím ZSSR a niekedy v tomto období bol do jej radov povolaný aj podporučík resp. poručík pechoty Jozef Thurzo z Račištorfu.
2. Odznak Ťaženie proti ZSSR
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači
Odznak bol udeľovaný vojakom Slovenskej armády v priebehu ťaženia v ZSSR.
3. Prilba vojaka Slovenskej armády
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači
Mesto Rostov nad Donom dosiahla Rýchla divízia 22. júna 1942 a v priebehu júla a augusta 1942 dosiahla severné svahy pohoria Kaukaz, čím sa začali známe boje na kaukazskom fronte. Na konci augusta prebiehala sovietska obranná línia po čiare Kutajsskaja – Tri Duba – Chatyps – Bezimjannoje – Pjatigorskije (Vojenská história 1/2006, str. 62). V tejto približnej oblasti sa front držal aj nasledujúci mesiac – september 1942, kedy sa boje predovšetkým na konci mesiaca značne zintenzívnili, čo súviselo s prípravou novej nemeckej ofenzívy, ale aj s upevnením obranných pozícií Červenej armády. Počas týchto bojov padol dňa 29. septembra 1942 práve pri obci Kutajsskaja aj Račan Jozef Thurzo. Ako príčinu smrti vojenská matrika uvádza – padol v boji pred nepriateľom, priestrel pľúc a ako miesto pochovania – cintorín slovenských hrdinov v obci Kutajsskaja. Do hodnosti nadporučíka bol Jozef Thurzo povýšený in memoriam v roku 1943 s platnosťou od 1. septembra 1942.
4. Kutajsskaja na mape
Zobrazenie na mape obce Kutajsskaja, ktorá sa nachádza v Rusku v Krasnodarskom kraji,
približne 60 km od mesta Krasnodar (zdroj: Google mapy) /td>
5. Jozef Thurzo (25.08.1913 – 29.09.1942) na Pomníku padlých v Rači
Meno Jozefa Thurza na Pomníku padlých v Rači (foto autor)
Podobný osud však stretol aj ďalších našich spoluobčanov. Zväz vyslúžilých vojakov v Rači k dnešnému dňu eviduje spolu viac ako 170 mien Račanov, ktorí zahynuli počas služby v armáde od roku 1914 do roku 1993 a snaží sa sústrediť o nich čo najviac informácií. Je jedným z našich cieľov, aby sa na našich padlých spoluobčanov nezabudlo.
Namiesto záveru
Je neuveriteľné, aké dlhé obdobie zostal životný príbeh jedného z našich spoluobčanov, ktorý padol v roku 1942 na ďalekom Kaukaze, zabudnutý. Na začiatku jeho znovuobjavenia stála pritom otázka – je Jozef Thurzo, futbalista ŠK Račištorf, ten istý Jozef Thurzo, ktorý je ako vojak uvedený medzi Račanmi padlými počas druhej svetovej vojny na Pomníku padlých? Hľadanie odpovede na túto otázku odkrylo tieto neuveriteľné, dlhé roky zabudnuté súvislosti.
 
 
Mgr. Herman Krampl
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR


Zdroje:

(1) Záznamy matričného úradu mesta Vrútky a mesta Martin
(2) Kmeňový list Jozef Ludvík Thurzo, Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava
(3) Vojenská matrika zomrelých vojakov, ktorú viedlo Veliteľstvo 4. oblasti v rokoch 1939-1945.
Vojenský historický archív Bratislava (signatúra P III., strana 2).
(4) Poľné delostrelectvo Rýchlej divízie 1942 – 1943, In: Vojenská história 1/2006, str. 57
(5) ŠK RAČIŠTORF. Tablo 1925 - 1935
(6) FUTBAL V RAČI. 1925. Založenie klubu ŠK Račištorf.
(7) Stolný tenis v Rači 1935 - 1975


18. 7. 2021

VOJENSKO-HISTORICKÉ MÚZEUM ZVV V RAČI

Prvá prehliadka modernizovanej Pamätnej siene ZVV
 
Dňa 30. júna 2021 sa pri príležitosti 145. výročia založenia spolku vyslúžilých vojakov a pri príležitosti ukončenia modernizácie Pamätnej siene ZVV uskutočnilo za účasti starostu Mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michala Drotována, zástupcu starostu Ing. Róberta Pajdlhausera, predsedníčky kultúrnej komisie miestneho zastupiteľstva Mgr. Moniky Luknárovej, predsedníčky Račianskeho muzeálneho spolku PhDr. Jany Maníkovej a členov Račianskeho muzeálneho spolku, otvorenie expozície vojensko-historického múzea – Pamätnej siene Zväzu vyslúžilých vojakov spojené s prvou prehliadkou Pamätnej siene ZVV po jej modernizácii.

26. 5. 2021

UNIKÁTNA UNIFORMA veterána c. k. armády

V roku 2021 si Zväz vyslúžilých vojakov pripomína 145. výročie svojho vzniku v roku 1876. Toto významné výročie sa členovia ZVV rozhodli uctiť si nielen modernizáciou, ale aj rozšírením a doplnením vojensko-historickej expozície Pamätnej siene ZVV v Rači. V tejto súvislosti sme sa pri rozšírení a doplnení expozície zamerali práve na obdobie zakladateľov spolku – veteránov prusko-rakúskej vojny a obdobie konca 19. storočia.

5. 5. 2021

Cyklospomienka na generála M. R. Štefánika.

Prvý ročník.
Dňa 04.05.2021 usporiadali členovia MO č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR prvý ročník spomienkovej akcie – cyklospomienka na generála Štefánika, ktorou si pripomenuli 102. výročie jeho tragickej smrti.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu mala spomienka charakter individuálnej cyklotúry so začiatkom v Mestskej časti Bratislava – Rača a pokračovala ďalej k Mohyle generála Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Pri nej bol položený veniec na znak pamiatky a úcty ku generálovi Štefánikovi.

1. 5. 2021

PADLÍ RAČANIA. Obdobie po roku 1945.

Prosba o pomoc.
 
Vážení priatelia, spoluobčania,
vojenské udalosti v našej mestskej časti pripomínajú viaceré pamätníky. Viacerí spoznávame na týchto pamätníkoch mená svojich príbuzných, otcov, starých otcov a ľudí, o ktorých sme počuli z rozprávania.
Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov MO č. 11 Rača začali z podnetu viacerých členov a z úcty k našim padlým spoluobčanom v priebehu roku 2020 zostavovať úplný zoznam Račanov, ktorí padli počas vojnových konfliktov alebo zahynuli počas výkonu služby v armáde, od roku 1914 do roku 1993.

15. 4. 2021

Príbeh dvoch prilieb.

V začiatkoch prvej svetovej vojny, v rokoch 1914 – 1915, východný front posunul až na územie dnešného východného Slovenska a sever stredného Slovenska (v tom čase Uhorska). Vojenské velenie rakúsko-uhorskej armády si uvedomilo, že v prípade hlbšieho prieniku ruskej armády do vnútra územia Rakúsko-Uhorska by mohla byť ohrozená aj Viedeň ako hlavné mesto monarchie. Bratislava (v tom čase Preßburg) a jej okolie mala pre svoju polohu na úpätí Malých Karpát v dotyku s Dunajom a v blízkosti Viedne významnú strategickú polohu vo vtedajších armádnych plánoch.

5. 4. 2021

Výročie oslobodenia Rače. Položenie venca.

Dňa 03.04.2021 si členovia Miestnej odbočky č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR pripomenuli 76. výročie oslobodenia Rače položením venca pri pomníku padlých sovietskych vojakov v Rači.
 
Priestor Rače a východného okraja Bratislavy predstavoval pre Červenú armádu nástupný priestor pre vstup do Bratislavy v smere z východu (druhým nástupným priestorom bol južný okraj dnešnej Bratislavy – Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Prievoz, do bojov o Bratislavu sa zapojila aj sovietska Dunajská vojenská riečna flotila).
 

30. 3. 2021

HASIČSKÁ ZBROJNICA. Múzeum s expozíciou výnimočnej hodnoty.

Vážení zástupcovia Mestskej časti Bratislava – Rača,
 
obraciam sa na Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) eviduje opätovné útoky a šírenie nepravdivých a pravdu manipulujúcich informácií šírených p. OIenočinovou v snahe získať priestory, ktoré od roku 2019 na vlastné náklady opravuje a modernizuje Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR.
 

24. 3. 2021

INFORMÁCIE O RAČANOCH, ktorí zahynuli počas služby v armáde

Ak vlastníte zvyšky vojenských rovnošiat a výstroje, venujte ich prosím nášmu a vášmu múzeu – Pamätnej sieni Zväzu vyslúžilých vojakov na Detvianskej ulici 12.
 
Vážení spoluobčania, priatelia,
 
rok 2021 je pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) rokom so zvláštnym výročím – oslavujeme naše nepretržité 145. ročné pôsobenie na území Rače a Bratislavy, ktoré datujeme až do roku 1876. Pri tejto významnej príležitosti pracujú naši členovia na modernizácii vojensko-historickej expozície v Pamätnej sieni ZVV na Detvianskej ulici 12. V priebehu modernizácie pribudla vďaka našim členom široká škála exponátov z obdobia ČSĽA, ale aj artefaktov z obdobia druhej svetovej vojny pochádzajúcich z územia Rače. Rozšírila sa aj expozícia artefaktov z obdobia rokov 1876 – 1918. Veľkú radosť nám taktiež urobila replika spartskej výzbroje kráľa Leonidasa zo známej bitky 300 spartských bojovníkov s Peržanmi pri Termopylách v roku 480 pred n. l..