26. 5. 2021

UNIKÁTNA UNIFORMA veterána c. k. armády

V roku 2021 si Zväz vyslúžilých vojakov pripomína 145. výročie svojho vzniku v roku 1876. Toto významné výročie sa členovia ZVV rozhodli uctiť si nielen modernizáciou, ale aj rozšírením a doplnením vojensko-historickej expozície Pamätnej siene ZVV v Rači. V tejto súvislosti sme sa pri rozšírení a doplnení expozície zamerali práve na obdobie zakladateľov spolku – veteránov prusko-rakúskej vojny a obdobie konca 19. storočia.

5. 5. 2021

Cyklospomienka na generála M. R. Štefánika.

Prvý ročník.
Dňa 04.05.2021 usporiadali členovia MO č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR prvý ročník spomienkovej akcie – cyklospomienka na generála Štefánika, ktorou si pripomenuli 102. výročie jeho tragickej smrti.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu mala spomienka charakter individuálnej cyklotúry so začiatkom v Mestskej časti Bratislava – Rača a pokračovala ďalej k Mohyle generála Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Pri nej bol položený veniec na znak pamiatky a úcty ku generálovi Štefánikovi.

1. 5. 2021

PADLÍ RAČANIA. Obdobie po roku 1945.

Prosba o pomoc.
 
Vážení priatelia, spoluobčania,
vojenské udalosti v našej mestskej časti pripomínajú viaceré pamätníky. Viacerí spoznávame na týchto pamätníkoch mená svojich príbuzných, otcov, starých otcov a ľudí, o ktorých sme počuli z rozprávania.
Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov MO č. 11 Rača začali z podnetu viacerých členov a z úcty k našim padlým spoluobčanom v priebehu roku 2020 zostavovať úplný zoznam Račanov, ktorí padli počas vojnových konfliktov alebo zahynuli počas výkonu služby v armáde, od roku 1914 do roku 1993.