30. 3. 2021

HASIČSKÁ ZBROJNICA. Múzeum s expozíciou výnimočnej hodnoty.

Vážení zástupcovia Mestskej časti Bratislava – Rača,
 
obraciam sa na Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) eviduje opätovné útoky a šírenie nepravdivých a pravdu manipulujúcich informácií šírených p. OIenočinovou v snahe získať priestory, ktoré od roku 2019 na vlastné náklady opravuje a modernizuje Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR.
 

24. 3. 2021

INFORMÁCIE O RAČANOCH, ktorí zahynuli počas služby v armáde

Ak vlastníte zvyšky vojenských rovnošiat a výstroje, venujte ich prosím nášmu a vášmu múzeu – Pamätnej sieni Zväzu vyslúžilých vojakov na Detvianskej ulici 12.
 
Vážení spoluobčania, priatelia,
 
rok 2021 je pre Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) rokom so zvláštnym výročím – oslavujeme naše nepretržité 145. ročné pôsobenie na území Rače a Bratislavy, ktoré datujeme až do roku 1876. Pri tejto významnej príležitosti pracujú naši členovia na modernizácii vojensko-historickej expozície v Pamätnej sieni ZVV na Detvianskej ulici 12. V priebehu modernizácie pribudla vďaka našim členom široká škála exponátov z obdobia ČSĽA, ale aj artefaktov z obdobia druhej svetovej vojny pochádzajúcich z územia Rače. Rozšírila sa aj expozícia artefaktov z obdobia rokov 1876 – 1918. Veľkú radosť nám taktiež urobila replika spartskej výzbroje kráľa Leonidasa zo známej bitky 300 spartských bojovníkov s Peržanmi pri Termopylách v roku 480 pred n. l..