5. 4. 2021

Výročie oslobodenia Rače. Položenie venca.

Dňa 03.04.2021 si členovia Miestnej odbočky č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR pripomenuli 76. výročie oslobodenia Rače položením venca pri pomníku padlých sovietskych vojakov v Rači.
 
Priestor Rače a východného okraja Bratislavy predstavoval pre Červenú armádu nástupný priestor pre vstup do Bratislavy v smere z východu (druhým nástupným priestorom bol južný okraj dnešnej Bratislavy – Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Prievoz, do bojov o Bratislavu sa zapojila aj sovietska Dunajská vojenská riečna flotila).
 
 
Boje boli vedené v rámci bratislavsko-brnianskej operácie, ktorú v priestore Bratislavy zabezpečoval 2. ukrajinský front maršala Rodiona Jakovleviča Malinovského a tomuto frontu podriadený 25. gardový strelecký zbor a 23. strelecký zbor. Smer z Rače a z východu Bratislavy zabezpečoval práve 25. gardový strelecký zbor podriadený generálporučíkovi Ostašenkovi, ktorý večer 3. apríla 1945 dosiahol na tomto území líniu v priestore Pekná cesta – Dynamitka.
 
Padlí sovietski vojaci boli pochovaní na námestí v Rači, neskôr boli pochovaní spoločne na Slavíne. O osude padlých nemeckých vojakov vieme do dnešných dní len málo, známe sú však svedectvá Račanov (člen ZVV Jozef Valentovič), ktorí padlých nemeckých a aj maďarských vojakov mali pochovať v spoločnom hrobe na račianskom cintoríne – v priestore pod dnešným chodníkom v mieste pred domom smútku.
 
Miestna odbočka ZVV č. 11 Rača začala v roku 2020 zostavovať úplný zoznam Račanov, ktorí padli počas vojnových konfliktov alebo zahynuli počas výkonu služby v armáde. Podľa informácií, ktoré sa nám do dnešného dňa podarilo zostaviť, padlo počas II. svetovej vojny v rokoch 1939 – 1945 najmenej 54 obyvateľov Rače.
 
 
Ľubo Krampl

Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SRZdroj informácií:
http://www.vhu.sk/oslobodenie-bratislavy-75-vyrocie/
Informácie a podklady Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára