14. 1. 2022

PREßBURGER ZEITUNG 1878. Posvätenie najstaršej zástavy vyslúžilých vojakov.

Dňa 9. júna 1878 (nedeľa) bola na Svätodušné sviatky (Letnice) posvätená prvá a najstaršia zástava (na obrázku) I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov arcikniežaťa Jozefa, jedného z predchodcov dnešného Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR. Nasledujúci článok bol zverejnený v Bratislavských novinách (Preßburger Zeitung) v utorok 11. júna 1878 (ročník 114, číslo 133) a je venovaný práve opisu tejto udalosti (prekladateľ).