20. 10. 2022

Ležia pri dome smútku padlí vojaci?

Podľa dávnych svedectiev priestor na račianskom cintoríne pred domom smútku ukrýva tajomstvo – pochovaných nemeckých a maďarských vojakov, ktorí padli v roku 1945 počas bojov v Rači a v širšom okolí. Rekonštrukcia chodníku na račianskom cintoríne prináša možnosť preskúmať tieto otázky. Podarí sa padlých vojakov nájsť a dôstojne uložiť na miesto posledného odpočinku?

Rekonštrukcia chodníku
V uplynulých dňoch prijal Zväz vyslúžilých vojakov informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii chodníka pred domom smútku na račianskom cintoríne. Cieľom rekonštrukcie je nahradiť pôvodný povrch novým. S tým súvisí odstránenie pôvodného asfaltového povrchu a približne polmetrovej vrstvy zeminy. To umožňuje vykonať prieskum priamo na mieste a v prípade nálezu padlých vojakov bude možné ich dôstojne pochovať.