15. 4. 2021

Príbeh dvoch prilieb.

V začiatkoch prvej svetovej vojny, v rokoch 1914 – 1915, východný front posunul až na územie dnešného východného Slovenska a sever stredného Slovenska (v tom čase Uhorska). Vojenské velenie rakúsko-uhorskej armády si uvedomilo, že v prípade hlbšieho prieniku ruskej armády do vnútra územia Rakúsko-Uhorska by mohla byť ohrozená aj Viedeň ako hlavné mesto monarchie. Bratislava (v tom čase Preßburg) a jej okolie mala pre svoju polohu na úpätí Malých Karpát v dotyku s Dunajom a v blízkosti Viedne významnú strategickú polohu vo vtedajších armádnych plánoch.

5. 4. 2021

Výročie oslobodenia Rače. Položenie venca.

Dňa 03.04.2021 si členovia Miestnej odbočky č. 11 Rača Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR pripomenuli 76. výročie oslobodenia Rače položením venca pri pomníku padlých sovietskych vojakov v Rači.
 
Priestor Rače a východného okraja Bratislavy predstavoval pre Červenú armádu nástupný priestor pre vstup do Bratislavy v smere z východu (druhým nástupným priestorom bol južný okraj dnešnej Bratislavy – Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Prievoz, do bojov o Bratislavu sa zapojila aj sovietska Dunajská vojenská riečna flotila).