20. 10. 2022

Ležia pri dome smútku padlí vojaci?

Podľa dávnych svedectiev priestor na račianskom cintoríne pred domom smútku ukrýva tajomstvo – pochovaných nemeckých a maďarských vojakov, ktorí padli v roku 1945 počas bojov v Rači a v širšom okolí. Rekonštrukcia chodníku na račianskom cintoríne prináša možnosť preskúmať tieto otázky. Podarí sa padlých vojakov nájsť a dôstojne uložiť na miesto posledného odpočinku?

Rekonštrukcia chodníku
V uplynulých dňoch prijal Zväz vyslúžilých vojakov informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii chodníka pred domom smútku na račianskom cintoríne. Cieľom rekonštrukcie je nahradiť pôvodný povrch novým. S tým súvisí odstránenie pôvodného asfaltového povrchu a približne polmetrovej vrstvy zeminy. To umožňuje vykonať prieskum priamo na mieste a v prípade nálezu padlých vojakov bude možné ich dôstojne pochovať.

14. 1. 2022

PREßBURGER ZEITUNG 1878. Posvätenie najstaršej zástavy vyslúžilých vojakov.

Dňa 9. júna 1878 (nedeľa) bola na Svätodušné sviatky (Letnice) posvätená prvá a najstaršia zástava (na obrázku) I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov arcikniežaťa Jozefa, jedného z predchodcov dnešného Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR. Nasledujúci článok bol zverejnený v Bratislavských novinách (Preßburger Zeitung) v utorok 11. júna 1878 (ročník 114, číslo 133) a je venovaný práve opisu tejto udalosti (prekladateľ).